Markýza METRO-může být použito jak na průmyslových, tak na obytných budovách